حریم شخصی

نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران

هنگامی که شما از خدمات گردشگریار خوزستان استفاده می کنید، گردشگریار خوزستان خود را متعهد می داند که از اطلاعات شخصی شما و خانواده تان حفاظت کند.

به منظور ارائه خدمات کامل به شما، گاهی لازم است اطلاعاتی را از شما کسب کنیم.

هنگامی که شما چنین اطلاعاتی را به ما می دهید، ما به لحاظ قانونی متعهد هستیم که از اطلاعات شما طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد حافظت از اطلاعات شخصی استفاده کنیم، از جمله قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388.

اپلیکیشن شامل لینک هایی به سایت های دیگر است که در مالکیت نهادهای ثالث قرار دارند. گردشگریار خوزستان مسئول محتوای سایت های دیگر نیست و استفاده از آن سایت ها با مسئولیت خود شماست.

 

گردشگریار خوزستان چه اطلاعاتی از من خواهد خواست؟

وقتی که برای دریافت خدماتی مانند جاذبه های گردشگری و خدمات گردشگری از گردشگریار خوزستان استفاده می کنید، ممکن است اطلاعات شخصی از شما بخواهیم. این اطلاعات می تواند شامل نام، نشانی ایمیل، نشانی پستی، شماره تلفن ثابت یا همراه و یا تاریخ تولد باشد.

وقتی که اطلاعات خود را وارد می کنید، به گردشگریار خوزستان و ارائه دهندگان خدمات آن، امکان می دهید که سرویس مورد نظر را به شما عرضه کنند.

ما ممکن است برای کارکرد بعضی قسمتهای گردشگریار خوزستان نشانی اینترنتی (IP address) شما را نیز ثبت می کنیم. نشانی اینترنتی شماره ای است که منحصرا امکان شناسایی یک کامپیوتر خاص یا هر دستگاه دیگری که به شبکه متصل باشد را فراهم می کند.

مورد استفاده ما از نشانی اینترنتی شما برای اطمینان از مشارکت صحیح کاربران در ثبت نظر و نظرسنجیها میباشد. این اطلاعات برای گردآوری مشخصات فردی شما در یک مکان یا زمان خاص به کار نمی رود و فایل های تشکیل شده به طور مرتب حذف میشوند.

ما از نشانی اینترنتی شما برای تعیین اینکه دسترسی به سایت از داخل یا خارج از ایران صورت می گیرد نیز استفاده می کنیم.

اگر هجده سال یا کمتر از آن دارید، پیش از ارائه اطلاعات شخصی تان در سایت گردشگریار خوزستان، لطفا از پدر و مادر یا ولی قانونی خود اجازه بگیرید.

 

گردشگریار خوزستان از اطلاعات مربوط به من چگونه استفاده خواهد کرد؟

گردشگریار خوزستان به چندین دلیل از اطلاعات شخصی شما استفاده می کند، از جمله برای اجرای صحیح نظرسنجی در خصوص جاذبه های و خدمات گردشگری.

ما اطلاعات شخصی شما را محرمانه نگه می داریم، به جز در مواردی که آشکار کردن آن طبق قانون لازم یا مجاز باشد.

اگر شما محتوایی را برای سایت گردشگریار خوزستان بفرستید که توهین آمیز، نامناسب یا اعتراض برانگیز باشد یا اینکه اقدامات اخلالگرانه در گردشگریار خوزستان انجام دهید، ممکن است گردشگریار خوزستان از اطلاعات فردی شما برای توقف یا اقدام مقتضی در خصوص چنین اقداماتی استفاده کند.

 

گردشگریار خوزستان تا چه مدت اطلاعات فردی مرا نگه خواهد داشت؟

ما اطلاعات مربوط به شما را تا زمانی که برای ارائه سرویس مورد نظر لازم باشد، در سیستم خود نگه می داریم. هنگامی که شما مطلب، عکس، فیلم یا هر گونه محتوای دیگری را برای سایت گردشگریار خوزستان می فرستید، تا زمانی که منطقا بدان نیاز باشد، آن را نگه خواهیم داشت.